PRIVACY POLICY

Bewust informeren en beveiligen Als onderneming zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dienen deze beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Precies zoals Event Design Parkstad ook wil zijn … Read More